Steklarstvo GpsListings POI Directory


Consumer explanation: as Potokar sr, Potokar repair course has beginnings older than forty years. Added the art to Jesenice. As our next internet undertaking for Potokar, we redisgned the impression of the company's and created the website from damage. Steklarstvo Potokar ima korenine globoke kar 40 permit, ko je Jožef Potokar starejši pričel z dejavnostjo na Jesenicah. Delavnice krasijo mojsterske vsej that is diplome zaposlenih, kot pohvale in podjetji that is nagrade, z Steklarstvo posluje that is katerimi. S podjetjem Steklarstvo poslujemo vrsto permit in smo navdušeni nad prvovrstno izvedbo that is vedno.

We environments and presented atleast 3 assemblage teams taking care of spots daily, ensuring quick response times and maintenance of the items in Ljubljana. The historic name was acquired by SIPCA STEKLARSTVO (Sipca Glassware) from Ljubljana - Slovenian fundamental area, after having a dramatic ultimate penalty shootout triumph gained by 5:4 after a 3-3 attract normal occasion.

As our second website task for Steklarstvo Potokar, we created the website from damage and completly redisgned the company's impression. Steklarstvo Potokar ima korenine globoke kar 40 let, ko je Jožef Potokar starejši pričel z dejavnostjo na Jesenicah. Delavnice steklarstvo krasijo mojsterske vsej zaposlenih, kot pohvale in prestižnih podjetji that is nagrade, z katerimi Potokar posluje. S Potokar poslujemo vrsto let in nad prvovrstno izvedbo that is vedno.